Czas na Rozpieszczanie za Polecanie!

  

Poleć poszukującym kredytu hipotecznego doradcę Jacka Kura, a za wszystkie zrealizowane umowy otrzymasz w podziękowaniu prezenty.

  

WYBIERZ PREZENT ZA 1 ZATWIERDZONĄ UMOWĘ

Wake_park_RGB

Wake Park Łomianki

karnet 10-godzinowy

Bose_soundlink_color_RGB

Bose SoundLink C

głośnik bezprzewodowy

Klinika_RGB

Klinika La Perla

voucher na zabiegi (500zł)

WYBIERZ PREZENT ZA 2 ZATWIERDZONE UMOWY

Legia-Warsaw-Logo_RGB

Legia Warszawa

karnet całosezonowy

skok-spadochronowy_RGB

Skydive.pl

skok w tandemie z video

zegarek-emporio-armani_RGB

Emporio Armani

zegarek damski

WYBIERZ PREZENT ZA 3 ZATWIERDZONE UMOWY

go-pro_RGB

GoPro HERO4

kamera z dotykowym ekranem

iPad_RGB

iPad Air 2

16GB, 4G

Michael-Kors_Torba_RGB

Michael Kors

torebka skórzana

WYBIERZ PREZENT ZA 4 ZATWIERDZONE UMOWY

iWatch_produkt_RGB

Apple Watch Sport

aluminiowy model

Hotel-Mikolajki_RGB

Hotel Mikołajki

pakiet weekendowy dla pary

Ring_Szafir+Diamenty_RGB

Pierścionek

z brylantami i szafirem

WYBIERZ PREZENT ZA 5 ZATWIERDZONYCH UMÓW

Samsung_TV_RGB

Samsung Smart TV

50” LED 3D

LUXMED_RGB

Luxmed

roczny pakiet Rodzina 2+1

BOSH_Robot_RGB

Bosch MUMXX20G

wielofunkcyjny robot kuchenny

WYBIERZ PREZENT ZA 10 ZATWIERDZONYCH UMÓW

Harman_Kardon_RGB

Harman Kardon BDS780W

kino domowe 5.1 z Blu-Ray 3D

MacBook_Gold_RGB

MacBook Air 13”

128 GB, Intel Core i5 1,6 GHz

sofa-stella_RGB

Gala Collezione Stella

sofa 3F ze skóry Madras

Regulamin promocji „Czas na Rozpieszczanie za Polecanie”.

 • 1. Postanowienia ogólne.

  1.1. Organizatorem promocji „Czas na Rozpieszczanie za Polecanie” („Promocja”) jest „Jacek Kur Doradcy Kredytowi” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kasprowicza 68 lokal 4; NIP: 118-092-93-46, REGON: 012465184 („Organizator”).

  1.2. Promocja prowadzona będzie w okresie od dnia 04.09.2015 roku do dnia 31.12.2017 roku i polegać będzie na otrzymywaniu prezentów określonych w prezenterze w zamian za polecanie usług Jacka Kur. Warunkiem otrzymania prezentów jest zrealizowanie kredytu hipotecznego poprzez Jacka Kur w jednym ze współpracujących z nim banków, przez osobę lub osoby, którym został polecony doradca Jacek Kur.

  1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Informacja o wydłużeniu Promocji będzie ogłoszona na minimum tydzień (7 dni) przed jej zakończeniem w sposób przyjęty dla informacji o rozpoczęciu i trwaniu Promocji, w szczególności na stronie www.jacekkur.pl.

  1.4. W okresie trwania promocji dostępne będą następujące prezenty:

  a) Karnet 10-godzinowy do Wake Park Łomianki (1 zatwierdzona umowa hipoteczna)
  b) Głośnik bezprzewodowy Bose SoundLink Colour (1 zatwierdzona umowa hipoteczna)
  c) Voucher na zabiegi wartości 500zł do kliniki La Perla (1 zatwierdzona umowa hipoteczna)
  d) Karnet całosezonowy 2016-2017 do klubu Legia Warszawa (2 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  e) Skok w tandemie z nagrywaniem w Skydive.pl (2 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  f) Zegarek damski Emporio Armani (według zdjęcia w prezenterze) (2 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  g) Kamera z dotykowym ekranem GoPro HERO4 (3 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  h) iPad Air 2 16GB, 4G (3 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  j) Torebka skórzana Michael Kors (według zdjęcia w prezenterze) (3 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  k) Pakiet weekendowy dla pary w Hotelu Mikołajki (4 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  l) Pierścionek z brylantami i szafirem(4 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  m) Aluminiowy model Apple Watch Sport(4 zatwierdzone umowy hipoteczne)
  n) Samsung Smart TV 50” LED 3D (5 zatwierdzonych umów hipotecznych)
  o) Roczny pakiet Rodzina 2+1 Luxmed (5 zatwierdzonych umów hipotecznych)
  p) Wielofunkcyjny robot kuchenny Bosch MUMXX20G (5 zatwierdzonych umów hipotecznych)
  r) Zestaw kino domowe 5.1 z Blu-Ray 3D Harman Kardon BDS780W (10 zatwierdzonych umów hipotecznych)
  s) MacBook Air 13” 128 GB, Intel Core i5 1,6 GHz (10 zatwierdzonych umów hipotecznych)
  t) Sofa 3F ze skóry Madras marki Gala Collezione Stella (według zdjęcia w prezenterze) (10 zatwierdzonych umów hipotecznych)

  1.5. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 • 2. Warunki uczestnictwa i przebieg Promocji i wydania prezentów.

  2.1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem promocji.

  2.2. W celu uzyskania prezentów Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  • polecać usługi Jacka Kur znajomym, którzy są potencjalnie zainteresowani pozyskaniem kredytu hipotecznego na terenie Polski,
  • być wymieniony przez korzystających z usług Jacka Kur jako jedyna i wyłączna osoba, która pierwsza poleciła usługi Jacka Kur.

  2.3. Uczestnik może wielokrotnie polecać usługi Jacka Kur, co uprawnia do uczestnictwa w Promocji i odbioru odpowiedniego rodzaju i ilości prezentów, przy czym, za każdym razem musi spełnić postanowienia zawarte w punkcie 2.2.

  2.4. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi Promocji w sytuacji gdy Imię, Nazwisko i dane kontaktowe Uczestnika zostaną przekazane Organizatorowi przez osobę lub osoby, które uzyskają kredyt hipoteczny dzięki bezpośredniemu wsparciu Jacka Kur.

  2.5. Nie ma możliwości wymiany prezentu na gotówkę lub inny prezent, z wyjątkiem gdy wyczerpie się możliwość zakupu danego prezentu.

  2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru prezentu z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  2.7. Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – wolna od podatku dochodowego jest wartość „nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.

 • 3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

  3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.

  3.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać Imię, Nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

  3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

  3.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

  3.5 Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.

 • 4. Postanowienia końcowe.

  4.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jacekkur.pl

  4.3 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji.

  4.4 Zasady przeprowadzania Promocji reguluje wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

  4.5 W momencie przekazania Uczestnikowi nagrody w Promocji (o której mowa w pkt 3.1), Uczestnik staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu przez Uczestnika nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody.

  4.6. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w regulaminie.

Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania?      SKONTAKTUJ SIĘ