Kto to na targach aplikuje ten prezenty otrzymuje!

Skorzystaj z bezstresowej realizacji kredytu mieszkaniowego, a otrzymasz iPhone 7 lub pierścionek z brylantem (albo inny cenny prezent).

Odwiedź nasze stoisko na najbliższych targach mieszkaniowych w Warszawie.
Następnie po uzyskaniu kredytu hipotecznego wybierz jeden z poniższych prezentów!
WYBIERZ PREZENT ZA KREDYT W WYSOKOŚCI DO 300 TYS. ZŁ

Samsung Galaxy

telefon J3 8GB

Samsung Galaxy Tab

A 7.0 LTE 8GB

Klinika_RGB

Klinika La Perla

voucher na zabiegi (700zł)

WYBIERZ PREZENT ZA KREDYT W WYSOKOŚCI OD 300 DO 600 TYS. ZŁ

GoPro HERO 5

kamera SESSION

Beats Solo3

bezprzewodowe słuchawki

Michael Kors

torebka Jet Set Travel

WYBIERZ PREZENT ZA KREDYT W WYSOKOŚCI OD 600 DO 900 TYS. ZŁ

iPad_RGB

iPad Air 2

Wi-Fi + Cellular 32GB

Samsung 4K TV

UHD 48 cali

Emporio Armani

zegarek damski Dino

WYBIERZ PREZENT ZA KREDYT W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 900 TYS. ZŁ

Apple iPhone 7

128GB

MacBook Air 13

16 GHz 128GB

Pierścionek marki Yes

z brylantem

Regulamin promocji – Kto to na targach aplikuje ten prezenty otrzymuje!

 • 1. Postanowienia ogólne.

  1.1. Organizatorem promocji „Kto to na targach aplikuje ten prezenty otrzymuje!” („Promocja”) jest Jacek Kur Doradcy Kredytowi, ul. Kasprowicza 68, lokal 4, 01-949 Warszawa; NIP: 118-092-93-46, REGON: 012465184 („Organizator”).

  1.2. Promocja prowadzona będzie wyłącznie podczas trwania targów mieszkaniowych na których promowany będzie pan Jacek Kur, polegająca na otrzymywaniu prezentów określonych w ulotce oraz na stronie internetowej (www.jacekkur.pl) w zamian za realizację kredytu mieszkaniowego bezpośrednio przy wsparciu Jacka Kura. Warunkiem otrzymania prezentu jest uruchomienie kredytu hipotecznego, którego umowa została podpisana za pośrednictwem pana Jacka Kura z jednym ze współpracujących z nim banków, przez osobę lub osoby, które nawiązały kontakt podczas trwania targów mieszkaniowych.

  1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania promocji na dowolnych targach.

  1.4. W okresie trwania promocji dostępne będą następujące prezenty:

  Dla kredytu hipotecznego o wartości do 300.000 złotych:

  • Telefon Samsung Galaxy J3 8GB
  • Tablet Samsung Galaxy Tab A 7.0 LTE 8GB
  • Voucher na zabiegi wartości 700 zł do kliniki La Perla

  Dla kredytu hipotecznego o wartości od 300.000 do 600.000 złotych:

  • Kamera GoPro HERO 5 SESSION
  • Słuchawki Beats Solo3 Wireless
  • Torebka Michael Kors Jet Set Travel

  Dla kredytu hipotecznego o wartości od 600.000 do 900.000 złotych:

  • Telewizor Samsung 4K UHD 48 cali
  • iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 32GB
  • Zegarek Damski Emporio Armani Dino

  Dla kredytu hipotecznego o wartości powyżej 900.000 złotych:

  • Telefon Apple iPhone 7 128GB
  • Laptop Apple MacBook Air 13 – 16 GHz 128GB
  • Pierścionek z brylantem marki Yes wartości 3 895 zł

  1.5. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (wymagane losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 • 2. Warunki uczestnictwa i przebieg Promocji i wydania prezentów.

  2.1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem promocji.

  2.2. W celu uzyskania prezentów Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  • zgłosić się z na stoisko Jacka Kur z kuponem rabatowym, który znajdować się będzie w przewodniku lub katalogu targowym,
  • uzyskać ze wsparciem Jacka Kur kredyt hipoteczny.

  2.3. Uczestnik może wielokrotnie aplikować o kredyt hipoteczny przy wsparciu Jacka Kur i każdy przyznany kredyt hipoteczny uprawnia Uczestnika do otrzymania odpowiedniego rodzaju prezentu w zależności od wartości kredytu, przy czym, za każdym razem musi spełnić postanowienia zawarte w punkcie 2.2.

  2.4. Prezent zostanie przekazany Uczestnikowi lub Uczestnikom Promocji w sytuacji gdy uzyska lub uzyskają one kredyt hipoteczny dzięki bezpośredniemu wsparciu Jacka Kura.

  2.5. Nie ma możliwości wymiany prezentu na gotówkę lub inny prezent, z wyjątkiem gdy wyczerpie się możliwość zakupu danego prezentu.

  2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru prezentu z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  2.7. Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – wolna od podatku dochodowego jest wartość „nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.

 • 3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

  3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora.

  3.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać Imię, Nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

  3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

  3.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

  3.5 Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.

 • 4. Postanowienia końcowe.

  4.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jacekkur.pl

  4.3 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji.

  4.4 Zasady przeprowadzania Promocji reguluje wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek prezentów przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

  4.5 W momencie przekazania Uczestnikowi nagrody w Promocji (o której mowa w pkt 3.1), Uczestnik staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu przez Uczestnika prezentu, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio prezentu.

  4.6. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w regulaminie.

Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania?      SKONTAKTUJ SIĘ