Imię i Nazwisko

E-mail

Numer telefonu

Cena zakupu nieruchomości

Wysokość posiadanego wkładu własnego

Kwota kredytu

Suma dochodów netto rodziny

Ilość osób na utrzymaniu

Wiek najstarszego kredytobiorcy

Wysokość posiadanych rat kredytów w złotowkach

Wysokość posiadanych rat kredytów w walucie obcej

Całość limitów na kartach kredytowych

* - pole wymagane