Często zadawane pytania o kredyt hipoteczny:

Kto może skorzystać z naszego doradztwa?

Pomagamy osobom, które:

 • poszukują nieruchomości lub są już gotowe do zakupu pierwszego czy kolejnego mieszkania albo domu
 • potrzebują niezależnego, rzetelnego wsparcia przy wyszukaniu i organizacji najlepszego kredytu hipotecznego na rynku
 • chciałyby skonsolidować swój kredyt hipoteczny
 • muszą w krótkim czasie otrzymać kredyt
 • mają niewystarczającą zdolność kredytową
 • są niezadowolone z obsługi w banku lub u innego doradcy
 • potrzebują porady wykraczającej poza standardowe kompetencje doradcy kredytowego
 • kupują nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
 • obawiają się niedotrzymania terminu wypłaty kredytu
 • złożyły wniosek o kredyt w banku i procedura otrzymania pieniędzy się wydłuża.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Czym różni się kredyt hipoteczny od pożyczki hipotecznej?

Zasadniczą i najważniejszą różnicą jest przeznaczenie uzyskanych środków.

W przypadku kredytu hipotecznego mogą to być: zakup domu i/lub jego budowa, zakup mieszkania, działki  itd. Natomiast pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na dowolny cel, nawet niezwiązany z nieruchomością.

UWAGA! Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest na dowolny cel. Jeżeli chcecie otrzymać pieniądze na remont lub konsolidację, wtedy należy wziąć kredyt hipoteczny a nie pożyczkę hipoteczną. Remont, wykończenie, przebudowa oraz konsolidacja są celami kredytu hipotecznego tylko innego typu, ale oprocentowanego tak samo nisko jak kredyt na zakup.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Czy mogę zawiesić spłatę rat kredytu?

Tak, można na pewien czas zawiesić spłatę kredytu, ale w większości przypadków wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Przede wszystkim należy pamiętać, że jeśli bank wyraża zgodę na wakacje kredytowe dla klienta, jednocześnie nie anuluje raty kredytowej.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

W jaki sposób banki oceniają zdolność kredytową?

Każdy bank wylicza zdolność kredytową według swoich procedur, dlatego warto sprawdzać swoje możliwości w kilku bankach. Co do ogólnej zasady, zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie dochodów osoby wnioskującej, jej stosunku pracy, posiadanych już zobowiązań kredytowych i kosztów utrzymania.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Czy istnieje możliwość wzięcia kredytu hipotecznego z osobą spoza rodziny?

Obecnie banki wyrażają zgodę na udzielenie kredytu osobom niespokrewnionym ze sobą oraz niebędącym małżeństwem.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Na co trzeba zwracać uwagę przed wyborem kredytu hipotecznego?

Przede wszystkim należy sprawdzić wysokość oprocentowania. Warto też zwrócić uwagę na prowizję, jaką bank pobierze za udzielenie kredytu, czy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, jakie koszty trzeba ponieść przy zmianie okresu spłaty zadłużenia oraz ile kosztuje ubezpieczenie.

Poza tym należy sprawdzić czy jest konieczność zakupu produktów dodatkowych banku, które są warunkami uzyskania promocyjnych warunków kredytu.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Czy trzeba mieć wkład własny, by dostać kredyt?

Tak, aktualne przepisy wymagają min. 10% wkładu własnego w stosunku do wartości nieruchomości. Jednak warto rozważyć, czy jest to dla Was opłacalne. Czasami lepiej przekazać większy wkład własny, aby zmniejszył się całkowity koszt kredytu. Warto pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z kredytem np. prowizji dla agencji nieruchomości, banku czy notariusza.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Czy usługa doradcy kredytowego jest kosztowna?

Korzystanie z pomocy Centrum Kredytów Hipotecznych jest bezpłatne.

Pełnimy funkcję niezależnego przedstawiciela 20 banków i to wybrany przez Was bank wypłaca nam standardowe wynagrodzenie (w większości banków jest ono takie same).

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Jakie są elementy oprocentowania kredytu hipotecznego?

Na wysokość oprocentowania kredytu składa się marża danego banku oraz stawka stopy referencyjnej, czyli wartość pieniądza. W zależności od tego w jakiej walucie bierzemy kredyt, wyróżniamy trzy rodzaje stóp referencyjnych: WIBOR (kredyt w złotówkach), LIBOR (kredyty we frankach), a także EURIBOR (kredyty w euro). Od tych wartości zależy nasza rata.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Co stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego?

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej jednej lub kilku nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub osób trzecich.

Hipoteka daje bankowi możliwość dochodzenia swoich praw do nieruchomości, nawet jeśli nastąpi zmiana właściciela. Kiedy kredyt zostanie spłacony całkowicie, bank wystawi zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Moment wykreślenia hipoteki przez sąd to ostatni etap współpracy kredytobiorcy z bankiem. Większość banków wymaga ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od różnych zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi itp.

Warto podkreślić, że w okresie przejściowym, czyli do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia przejściowe tj. ubezpieczenie kredytu, podwyższone oprocentowanie, czy weksel własny in blanco.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Jakie dokumenty należy zabrać na spotkanie z doradcą?

Na wstępne spotkanie z nami należy wziąć ze sobą dwa typy dokumentów:

 • potwierdzenie Waszych zarobków (etat) lub PIT i KPiR (działalność), umowy zlecenia lub o dzieło
 • potwierdzenie celu zakupu oraz jego ceny; jeśli macie już roboczą lub podpisaną umowę rezerwacyjną, przedwstępną lub deweloperską na nieruchomość, wtedy również należy ją przedstawić.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na blogu.

Nie znaleźliście poszukiwanej odpowiedzi?

Prześlijcie swoje zapytanie poprzez poniższy formularz.

  * - pole wymagane