Każdy, kto planuje w przyszłości wzięcie kredytu hipotecznego albo już zdecydował się na ten krok, wie, że spłacanie zobowiązania to nie tylko oddawanie tego, co uzyskało się na zakup nieruchomości, lecz także tak zwanego oprocentowania. Co składa się na oprocentowanie kredytu i jak może się ono wahać w kolejnych latach?

Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składają się dwie kwestie – stawka WIBOR oraz marża banku. WIBOR odzwierciedla inflację i wysokość stóp procentowych w kraju, zaś marża jest po prostu zarobkiem dla banku. To ich suma daje właśnie oprocentowanie zobowiązania.

WIBOR a marża

Zasada dotycząca wpływu WIBOR-u na marżę jest taka, że im wyższy WIBOR, tym niższa marża i odwrotnie. Dziś mamy do czynienia z tą drugą sytuacją – WIBOR utrzymuje się na niskim poziomie, ale za to banki, korzystając z tej sytuacji, nakładają na klientów wysokie marże. Można zatem powiedzieć, że obecnie kredyty hipoteczne są relatywnie drogie, bo banki zarabiają na nich bardzo dużo. Oczywiście trzeba mieć na uwadze przyszłość. Jeśli WIBOR wzrośnie, wówczas kredyt, który zaciągnęliście, będzie droższy. W takiej sytuacji warto rozważyć przeniesienie zobowiązania do innego banku oferującego mniejszą marżę. To dość łatwy sposób na obniżenie raty.

Więcej na temat przenoszenia zobowiązania możecie przeczytać w TYM ARTYKULE.

Obecnie średnie przykładowe oprocentowanie kredytu to około 3,72%. WIBOR3M stanowi 1,73%, zaś pozostała część, czyli 1,99% to marża, którą pobiera bank.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – WIBOR3M i WIBOR6M

Banki stosują dwie stawki nazywane WIBOR3M i WIBOR6M. WIBOR3M zmienia się co 3 miesiące, powodując tym samym spadek albo wzrost raty. WIBOR6M zmienia się analogicznie co 6 miesięcy. Jeśli planujecie długotrwałe zobowiązanie, nie ma większego znaczenia, którą wybierzecie. Gdybyście zdecydowali się na krótszy czas kredytowania, korzystniejszy będzie WIBOR3M wynoszący obecnie 1,73% (stan na 26.11.2017 r.). Dla porównania WIBOR6M to 1,81% (stan na 26.11.2017 r.).

W okresie, kiedy stopy procentowe rosną – a ten czas dopiero przed nami – lepszy może się okazać WIBOR6M, ponieważ dłużej (przez 6 miesięcy) uda się wówczas zachować niższą stawkę, a więc i niższe oprocentowanie. Z drugiej zaś strony, częstsze zmiany, które niesie za sobą WIBOR3M będą powodować, że podwyżki rat nastąpią częściej. Odwrotnie stałoby się, gdyby stopy procentowe spadały, ale niestety w najbliższym czasie na pewno się to nie wydarzy – stopy są obecnie na najniższym historycznym poziomie.