Większość osób przeraża każdego rodzaju umowa, wiele zapisów, sformułowań, których się nie zna, ale czy warto się tego obawiać?  Warunki zwykle są czytelne. Po jej […]

Często moi klienci wymiennie używają określeń kredyt hipoteczny i mieszkaniowy. W rzeczywistości nazw tych nie należy utożsamiać, ponieważ kredyt hipoteczny nie musi być jednocześnie mieszkaniowym. […]