Odwrócony kredyt hipoteczny potocznie nazywany odwróconą hipoteką to rodzaj kredytu, w którym klient otrzymuje wypłatę w formie dożywotniej emerytury w zamian za zbycie praw własności do swojej nieruchomości po śmierci.

O odwróconej hipotece można powiedzieć, że jest to dość kontrowersyjny produkt bankowy, niemniej jednak wielu osobom – w szczególności tym mniej zamożnym – gwarantuje bezpieczną jesień życia.

Kto może skorzystać z odwróconej hipoteki?

Kto może skorzystać z odwróconej hipotekiZ odwróconej hipoteki mogą skorzystać wszyscy – zarówno samotni, jak i pozostający w związku małżeńskim. Teoretycznie nie ma ograniczeń co do wieku i płci, jednak przyjmuje się, że produkt kierowany jest do osób po 62. roku życia. Wysokość odwróconego kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości.

Cenna informacja – bank nie ma prawa nakazać, na co kredytobiorca powinien wydać otrzymane pieniądze, więc wypłacona kwota może być przeznaczana na konsumpcję albo na spłatę innych zobowiązań.

Jak to działa?

W większości przypadków beneficjent mieszka w lokalu, który jest przedmiotem transakcji, będąc jego pełnoprawnym właścicielem do momentu śmierci. Z tego tytułu spoczywa na nim obowiązek zabezpieczenia nieruchomości poprzez wykonywanie wszystkich niezbędnych napraw, dbałość o stan lokalu – celowe zniszczenie obiektu zagrożone jest karą finansową. Właściciel musi też opłacać podatki i rachunki jak dotychczas, gdyż nie może zadłużać mieszkania.

Ustawa daje właścicielowi mieszkania możliwość odstąpienia od umowy o odwróconej hipotece zawartej z bankiem w ciągu 30 dni od jej podpisania. Natomiast prawo własności przechodzi na bank dopiero po 12 miesiącach od śmierci kredytobiorcy. W tym miejscu warto podkreślić, że spadkobiercy mogą spłacić zaciągnięte zobowiązanie i zachować prawo do lokalu. W przypadku, gdy spadkobiercy nie są zainteresowani przejęciem nieruchomości, bank sprzeda lokal, a jeżeli zostanie nadpłata, zwróci ją osobom dziedziczącym.

Wycena nieruchomości

Banki, żeby uniknąć sytuacji, w której ponoszą straty, w większości przypadków przyznają kwotę będącą maksymalnie połową wartości posiadanej nieruchomości. Podczas podpisywania umowy nie potrzebna jest żadna zdolność kredytowa, bo taki rodzaj kredytu nie wymaga spłat miesięcznych. Otrzymane pieniądze są wolne od podatku, więc nie wpływają na decyzję o przyznaniu dopłat ze strony instytucji państwowych czy ośrodków pomocy.

Według danych Eurostatu polscy seniorzy posiadają ok. 2,5 mln nieruchomości, więc takie rozwiązanie może być dla nich doskonałą formą prywatnego funduszu emerytalnego.

O tym, jak rzeczoznawcy wyceniają nieruchomości, pisałem tutaj: https://jacekkur.pl/pomoc-rzeczoznawcy-trzeba-niej-skorzystac/

Tagi: Hipoteka