Złożenie wniosku kredytowego nie musi być skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu można wyeliminować stres i szybciej znaleźć lepsze rozwiązanie.

Kroki realizacji kredytu hipotecznego

 • 1. Umówienie spotkania

  Umawiamy się na wstępne spotkanie w biurze Centrum Kredytów Hipotecznych.

 • 2. Pierwsze spotkanie

  • Szczegółowo wyjaśniamy etapy organizacji kredytu.
  • Przeprowadzamy wywiad dotyczący dochodów, zobowiązań, sytuacji rodzinnej, zawodowej i majątkowej – zapytamy o to, co ma wpływ na Waszą zdolność kredytową.
  • Szczegółowo omawiamy stan prawny kupowanej nieruchomości, analizując dokumenty geodezyjne, pozwolenia, wypisy, rejestry, księgi wieczyste itd.
  • Proponujemy, w jaki sposób bezpiecznie podpisać umowę przedwstępną, rezerwacyjną lub deweloperską.
  • Wspólnie analizujemy tabelę z ofertami banków i wybieramy najlepsze banki, do których będziemy składać wnioski kredytowe.
  • Omawiamy listę wymaganych dokumentów dla poszczególnych banków.
  • Po spotkaniu wyślemy Wam mailem listę dokumentów do przygotowania oraz druki bankowe do wypełnienia przez pracodawców, biuro księgowe czy dewelopera.
 • 3. Drugie spotkanie

  • Sprawdzimy wypełnione przez Was dokumenty.
  • W przeciwieństwie do przedstawicieli banków, wypełnimy za Was zawiłe wnioski kredytowe.
 • 4. Przygotowanie i wysłanie wniosków o kredyt

  • Przygotowujemy wysyłkę wniosków do centrali banków. Jest to najbardziej czasochłonny etap – każdy wniosek wypełnia się przez mniej więcej dwie godziny, ponieważ całość wraz z dokumentacją składaną tylko do jednego banku zawiera łącznie między 50 a 500 stron.
  • Składamy wnioski do działu decyzji kredytowych w wybranych przez Was wcześniej bankach.
 • 5. Kontakt z bankami oraz z Wami

  • W Waszym imieniu odpowiadamy bankom na wszelkie dodatkowe zapytania.
  • Informujemy Was na bieżąco o postępach w analizie wniosków o kredyt.
  • Po otrzymaniu decyzji z wszystkich banków staramy się wynegocjować dodatkowe obniżki od aktualnych warunków promocyjnych.
 • 6. Trzecie spotkanie i omówienie ofert kredytowych

  • Analizujemy decyzje kredytowe wtedy, gdy mamy już odpowiedzi ze wszystkich banków w sprawie dodatkowych negocjacji cenowych.
  • Omawiamy wspólnie poszczególne aspekty przedstawionych ofert i wybieramy najkorzystniejszą dla Was.
  • Na Waszą prośbę możemy negocjować również inne elementy poza warunkami cenowymi, tzw. zapisy miękkie, czyli zasady wcześniejszej spłaty kredytu, obowiązek posiadania dodatkowych produktów, itp.
 • 7. Podpisanie umowy kredytowej z wybranym bankiem

  • Przesyłamy Wam na adres mailowy umowę kredytową do zapoznania się i przygotowania ewentualnych pytań.
  • Spotykamy się w biurze Centrum Kredytów Hipotecznych, aby szczegółowo omówić umowę i zaplanować dalsze kroki, czyli podpisanie aktu notarialnego oraz zlecenie wypłaty kredytu. Podpisanie umowy kredytowej następuje w naszym biurze lub w wybranej przez Was placówce bankowej.
 • 8. Podpisanie aktu notarialnego

  • Stajecie się właścicielami nieruchomości (na rynku wtórnym) lub nadchodzi termin płatności pierwszej transzy dla dewelopera.
  • Bank wypłaca kredyt.

Rozszerzony proces organizacji kredytu hipotecznego

Najczęstszym przykładem takich okoliczności mogą być:

 • Na kupowanej nieruchomości jest kredyt we frankach, co zmusza nas do dodatkowych zabezpieczeń przed ryzykiem zmiany kursu franka w stosunku do złotówki.
 • Deweloper jest małą firmą i koniecznością jest ustrzec się przed jej bankructwem.
 • Gdy krótko prowadzicie własną działalność gospodarczą i macie duże różnice w dochodach pomiędzy miesiącami.

 • Kiedy kobieta przebywa na urlopie macierzyńskim i otrzymuje pensję z ZUS.
 • Jeżeli dom ma inną użytkową powierzchnię rzeczywistą niż w dokumentach, ponieważ poprzedni właściciel rozbudował go bez zezwolenia.
W każdej z niejasnych spraw stosujemy poniższe kroki, które zwiększają szanse powodzenia otrzymania kredytu:
 • 1. Umówienie spotkania

  Umawiamy się na wstępne spotkanie w biurze Centrum Kredytów Hipotecznych.

 • 2. Pierwsze spotkanie

  • Szczegółowo wyjaśniamy etapy organizacji kredytu.
  • Przeprowadzamy wywiad dotyczący dochodów, zobowiązań, sytuacji rodzinnej, zawodowej i majątkowej – zapytamy o to, co ma wpływ na Waszą zdolność kredytową.
  • Szczegółowo omawiamy stan prawny kupowanej nieruchomości, analizując dokumenty geodezyjne, pozwolenia, wypisy, rejestry, księgi wieczyste itd.
  • Tworzymy taktyczny plan, jak postępować w procesie zakupu, żebyście nie stracili zadatku i kupili nieruchomość bezpiecznie oraz w wyznaczonym terminie.
  • Pomagamy stworzyć treść umowy przedwstępnej, zwracając szczególną uwagę na Wasze bezpieczeństwo oraz jej akceptację przez sprzedających, bank i notariusza.
  • Wskazujemy, jakie niezbędne dokumenty musicie uzyskać od sprzedającego, urzędów itd.
  • Wspomagamy Was w kontaktach ze sprzedającymi.
  • Proponujemy notariusza i rzeczoznawcę oraz pomagamy z dokumentacją wieczystoksięgową.
  • Kontaktujemy się z agentami nieruchomości (pośrednikami).
  • Wspólnie analizujemy tabelę z ofertami banków i wybieramy najlepsze banki, do których będziemy składać wnioski kredytowe.
  • Omawiamy listę wymaganych dokumentów dla poszczególnych banków.
  • Po spotkaniu wyślemy Wam mailem listę dokumentów do przygotowania oraz druki bankowe do wypełnienia przez pracodawców, biuro księgowe czy dewelopera.
 • 3. Drugie spotkanie

  • Sprawdzimy wypełnione przez Was dokumenty.
  • W przeciwieństwie do przedstawicieli banków, wypełnimy za Was zawiłe wnioski o kredyt.
 • 4. Przygotowanie i wysłanie wniosków o kredyt

  • Przygotowujemy wysyłkę wniosków do centrali banków. Jest to najbardziej czasochłonny etap – każdy wniosek wypełnia się przez mniej więcej dwie godziny, ponieważ całość wraz z dokumentacją składaną tylko do jednego banku zawiera łącznie między 50 a 500 stron.
  • Składamy wnioski do działu decyzji kredytowych w wybranych wcześniej przez Was bankach.
 • 5. Kontakt z bankami oraz z Wami

  • W Waszym imieniu odpowiadamy bankom na wszelkie dodatkowe zapytania.
  • Informujemy Was na bieżąco o postępach w analizie wniosków o kredyt.
  • Po otrzymaniu decyzji ze wszystkich banków, staramy się wynegocjować dodatkowe obniżki od aktualnych warunków promocyjnych.
 • 6. Trzecie spotkanie i omówienie ofert kredytowych

  • Analizujemy decyzje kredytowe wtedy, gdy mamy już odpowiedzi ze wszystkich banków w sprawie dodatkowych negocjacji cenowych.
  • Omawiamy wspólnie poszczególne aspekty przedstawionych ofert i wybieramy najkorzystniejszą dla Was.
  • Na Waszą prośbę możemy negocjować również inne elementy poza warunkami cenowymi, tzw. zapisy miękkie, czyli zasady wcześniejszej spłaty kredytu, obowiązek posiadania dodatkowych produktów, itp.
 • 7. Podpisanie umowy kredytowej z wybranym bankiem

  • Przesyłamy Wam na adres mailowy umowę kredytową do zapoznania się i przygotowania ewentualnych pytań.
  • Spotykamy się w biurze Centrum Kredytów Hipotecznych, aby szczegółowo omówić umowę i zaplanować dalsze kroki, czyli podpisanie aktu notarialnego oraz zlecenie wypłaty kredytu. Podpisanie umowy kredytowej następuje w naszym biurze lub w wybranej przez Was placówce bankowej.
 • 8. Podpisanie aktu notarialnego

  • Stajecie się właścicielami nieruchomości (na rynku wtórnym) lub nadchodzi termin płatności pierwszej transzy dla dewelopera.
  • Bank wypłaca kredyt.

Jak szybko otrzymać atrakcyjny kredyt hipoteczny?      ZAPYTAJ SIĘ