Wiek kredytobiorcy to istotny czynnik, który decyduje o możliwości wzięcia kredytu. We wcześniejszych wpisach nadmieniałem, że na zdolność kredytową wpływa przede wszystkim wysokość wynagrodzenia, czas trwania umowy etc. Z całą pewnością są to czynniki decydujące, ale należy pamiętać – banki uwzględniają również wiek klientów. Oczywiście wytyczne każdego banku nieco różnią się od siebie, aczkolwiek są pewne granice wiekowe, które można uśrednić. 

Wiek kredytobiorcy – granice

wiek kredytobiorcyZatem, co do zasady, wiek najmłodszego kredytobiorcy waha się w przedziale 18–21 lat. Jeśli chodzi o osoby starsze, bank uwzględnia, ile klient będzie miał lat w momencie spłaty ostatniej raty swojego zobowiązania. Przyjmuje się, że wiek ten wynosi od 70 do 75 lat. Są też banki, które wydłużyły tę granicę do 80 lat.

Trudno tym założeniom nie przyznać racji. Ciężko sobie wyobrazić, że wszyscy zaciągamy zobowiązania i ostatnią ratę spłacamy w swoje 100 urodziny!

Niemniej jednak normalne stało się to, że osoby po 50. roku życia starają się uzyskać kredyty, bo rozwijają swoje firmy albo w końcu stać je na wybudowanie nowego domu. 

Zgodnie z zaleceniami KNF banki powinny oszacować spadek dochodów po przejściu w wiek emerytalny, a to rzutuje na zdolność kredytową. Na szczęście nie wszystkie banki uwzględniają te zalecenia i istnieją sposoby, które pozwalają osobom nieco starszym na wzięcie zobowiązania. 

Sposoby na złagodzenie obostrzeń

Jednym ze sposobów na złagodzenie obostrzeń jest wykup ubezpieczenia na życie i dokonanie cesji polisy na bank udzielający kredytu. Często taka procedura pozwala na podwyższenie górnej granicy nawet o 5 lat. Trzeba jednak uzmysłowić sobie, że takie wymaganie ze strony banku podniesie znacząco całkowity koszt kredytu, ponieważ składki za ubezpieczenie na życie są skorelowane z wiekiem i wraz z nim ich wartość również rośnie. 

Innym sposobem może być wniesienie dużego wkładu własnego – dzięki temu bank pożycza klientowi mniejszą kwotę i tym samym spada ryzyko powiązane z kredytowaniem. 

Znanym sposobem na uzyskanie pieniędzy jest również znalezienie współkredytobiorcy. Może on posiadać wysokie dochody albo jego atutem będzie wiek. Tak czy inaczej w obu kwestiach bank spojrzy na wniosek bardziej przychylnym okiem. 

Najczęstsze Pytania

Czy od razu po wejściu w dorosłość można wziąć kredyt?

Wiek jest zdecydowanie czynnikiem, który ma wpływ na decyzję banku w kwestii przyznania kredytu. Przedział wiekowy osób najmłodszych, które otrzymują kredyty waha się między 18 a 21 lat. 

Ile lat można mieć, gdy spłaca się ostatnią ratę?

Najstarsza osoba przy spłacie ostatniej raty może mieć 70 lub maksymalnie 75 lat. Jednakże niektóre banki zwiększyły ten limit do 80 lat.