Ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na ogół, powinni spełnić więcej wymagań, aby zakwalifikować się do kredytu, niż pracownicy etatowi. Najważniejszym elementem decydującym o przyznaniu kredytu jest okres prowadzenia działalności. Jaki to czas?  

Prowadzenie działalności 

Długość prowadzenia działalności gospodarczej ma duży wpływ na otrzymanie kredytu. Dla większości banków najkrótszy okres to 12 miesięcy, ale występują również: 18, 24 czy 30 miesięcy. Ważne jest, by pamiętać, że chodzi o działalność, która nie jest kontynuacją wcześniejszej pracy. Dotyczy tylko tej nowej.  

W sytuacji, gdy osoba kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy co dotychczas, ale przechodzi na samozatrudnienie, banki mogą zgodzić się na krótszy czas prowadzenia działalności.  

Okres 3 miesięcy 

W przypadku niektórych banków wymagania są naprawdę niewielkie. Według procedur z 2022 roku mBank w sytuacji:  

  • samozatrudnienia, 
  • kontynuowania pracy na podstawie działalności gospodarczej, 
  • posiadania wcześniej umowy o pracę w tej samej firmie, 

wymagał jedynie trzymiesięcznego okresu prowadzenia firmy. mBank akceptuje również półroczny okres, w którym klient nie zmienił zakresu działalności i wciąż wykonuje tę samą pracę, ale nie musi tego robić u tego samego pracodawcy. Aczkolwiek trzeba tutaj wspomnieć, że bank, by wziął pod uwagę krótszy okres, osoba starająca się o kredyt musi posiadać stabilne, regularne dochody. W każdym miesiącu przedsiębiorca musi otrzymać podobne wynagrodzenie lub różnice w zarobkach pomiędzy miesiącami powinny być nieduże.  

mężczyzna uzupełniający dokumenty

Najlepsza długość okres prowadzenia działalności 

Osobom, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy, najłatwiej uzyskać kredyt. W takim przypadku nie trzeba udowadniać, że pracowało się w tym samym zawodzie lub u tego samego pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że potrzebny jest wkład własny. Mając tylko 10 % wkładu własnego i 12 miesięcy działalności, ma się niewielki wybór banków, które to zaakceptują. Natomiast, gdy klient posiada 20 % wkładu własnego daje to zdecydowanie więcej możliwości.  

Pamiętaj, jeśli chcesz wziąć kredyt, ale musisz zdecydować się na niekorzystne warunki, możesz w przyszłości refinansować zobowiązanie do innego banku. Wiele instytucji finansowych nie wymaga zapłaty prowizji za spłatę całości zobowiązania przez co zmiana banku jest bezpłatna.  

Pytania i Odpowiedzi

Czy każdy bank wymaga minimum 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź brzmi: nie. W niektórych bankach wymagania są naprawdę niewielkie. Przykładowo mBank w sytuacji samozatrudnienia, posiadania umowy o pracę w tej samej firmie i kontynuowania jej na podstawie działalności gospodarczej – bank wymaga jedynie trzymiesięcznego okresu prowadzenia firmy. 

Jeśli chce skontaktować się z doradcą w sprawie kredytu, jak najlepiej to zrobić? 

W sytuacjach pilnych, są zawsze dostępni telefonicznie i z chęcią pomogą. Natomiast w zwykłych przypadkach można umówić się na spotkanie lub kontaktować za pomocą maila.