Uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup wymarzonego mieszkania to dla przedsiębiorców niemałe wyzwanie. Można śmiało powiedzieć, że przedsiębiorcy mają najtrudniejszą drogę do przejścia, jeżeli chcą otrzymać kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Wbrew powszechnym opiniom, to tę grupę banki darzą najmniejszym zaufaniem.

Już doskonale wiecie, na jakiej podstawie wyliczana jest zdolność kredytowa, jak duży wpływ na kredyt hipoteczny ma forma zatrudnienia itd. Właśnie dlatego przed przedsiębiorcą bank stawia dodatkowe wymagania, aby mieć pewność, że klient będzie spłacał kolejne raty.

Dłuższy okres wyliczania dochodu

Przy działalności gospodarczej pod uwagę brany jest dłuższy okres wyliczania dochodu niż na etacie. Banki najczęściej wówczas liczą go na podstawie rozliczenia minionego i bieżącego roku. Wiele instytucji porównuje również dochody z tymi, które były wykazane w rocznym rozliczeniu PIT. Poza tym liczą także stabilność, czyli różnice między przychodami w poszczególnych miesiącach. Nie mogą być one zbyt duże, przyjmuje się, że powinny oscylować w granicach 30 procent.

 Obecnie (stan na lipiec 2020) większość banków wymaga prowadzenia działalności przez jeden lub dwa pełne lata kalendarzowe. W praktyce nie wystarczy prowadzić działalność gospodarczą przez 12 ostatnich miesięcy. Musi być minimum jeden pełny rok kalendarzowy, licząc od stycznia do grudnia. Mając dwa takie pełne lata kalendarzowe, mamy już bardzo duży wybór banków.

Są to okresy, które co do zasady obowiązują w powyższych bankach, ale oczywiście istnieją wyjątki pozwalające skrócić ten czas. Taki wyjątek powstaje na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca kontynuuje wcześniejszą działalność wykonywaną na umowie o pracę dla innego podmiotu gospodarczego. W większości przypadków chodzi o osoby, które przeszły na samozatrudnienie. Wtedy banki traktują takiego klienta nieco bardziej liberalnie – wówczas wystarczy 6 miesięcy, a czasami nawet tylko 3 miesiące prowadzenia działalności, aby móc wnioskować o kredyt na zakup mieszkania.

Więcej o tym, jak długo należy prowadzić działalność, żeby dostać kredyt, pisałem tutaj: https://jacekkur.pl/jak-dlugo-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-aby-dostac-kredyt/

Wymagane dokumenty dla przedsiębiorcówKredyt hipoteczny a dokumentacja

Przedsiębiorco, bank najczęściej poprosi Cię o:

  • szczegółową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) za ostatni miesiąc lub 3 ostatnie miesiące;
  • podsumowanie narastająco wszystkich miesięcy z zeszłego i obecnego roku (KPiR);
  • PIT za poprzedni rok lub ostatnie dwa lata kalendarzowe;
  • kopię umów o współpracę (w przypadku stałej współpracy);
  • wydruk z rejestru działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla Urzędu Skarbowego;
  • zestawienie środków trwałych i amortyzacji.

W tym jak i każdym innym przypadku służę pomocą w przebrnięciu przez zawiłe procedury bankowe oraz w uporządkowaniu całej dokumentacji potrzebnej do uzyskania kredytu.