Kredyt Hipoteczny z Dofinansowaniem - Mieszkanie na Start Warszawa

Kredyt Hipoteczny z Dofinansowaniem – Mieszkanie na Start.

Czym jest Kredyt Hipoteczny z Dofinansowaniem – Mieszkanie na Start?

Mieszkanie na Start to nowy program rządowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do kredytów hipotecznych dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie. 
Program kredytu hipotecznego z dofinansowaniem oferuje szereg ulg, w tym:
 • Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 0% przez pierwsze 10 lat
 • Dopłatę do wkładu własnego w wysokości do 40 tys. zł
 • Możliwość zakupu mieszkania bez wkładu własnego
 • Uproszczone procedury ubiegania się o kredyt
Dla kogo przeznaczony jest program?

Program skierowany jest do osób:

 • Nieposiadających dotychczas żadnego mieszkania
 • Do 40 roku życia
 • Posiadających zdolność kredytową
 • Planujących zakup mieszkania o wartości do 350 tys. zł (lub do 500 tys. zł w przypadku małżeństw z dziećmi)
Jak działa program na kredyt hipoteczny z dofinansowaniem?

Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w banku biorącym udział w programie. Bank sprawdzi zdolność kredytową wnioskodawcy i w przypadku pozytywnej oceny wypłaci kredyt. Dopłata do wkładu własnego zostanie przekazana bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aby móc skorzystać z ulg programu, należy spełnić szereg warunków. Poniżej przedstawiam je szczegółowo:
Warunki dotyczące osób:
 • Wiek: Do 40 roku życia (w dniu złożenia wniosku o kredyt)
 • Brak posiadania innego mieszkania: Nie można być właścicielem żadnego innego lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego w Polsce ani za granicą. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadamy maksymalnie połowę lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny.
 • Zdolność kredytowa: Należy posiadać odpowiednią zdolność kredytową, potwierdzoną przez bank.
 • Małżeństwo/Związek partnerski: W przypadku małżeństwa/związku partnerskiego, wniosek o kredyt i dopłatę może złożyć tylko jedna osoba.
 • Status podatkowy: Należy rozliczać się z polskim urzędem skarbowym.
Warunki dotyczące mieszkania:
 • Lokalizacja: Mieszkanie musi być położone na terenie Polski.
 • Stan prawny: Mieszkanie musi mieć uregulowany stan prawny i nadawać się do zamieszkania.
 • Powierzchnia: Maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania to 75 m2 (w przypadku małżeństw z dziećmi do 100 m2).
 • Cena: Wartość mieszkania nie może przekroczyć 350 tys. zł (w przypadku małżeństw z dziećmi do 500 tys. zł).
 • Rynek pierwotny lub wtórny: Mieszkanie może być zakupione zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.
Dodatkowe warunki:
 • Wkład własny: W programie Mieszkanie na Start istnieje możliwość zakupu mieszkania bez wkładu własnego. W takim przypadku kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej mieszkania. Osoby posiadające wkład własny mogą uzyskać dopłatę do niego w wysokości do 40 tys. zł.
 • Okres zamieszkania: Właściciel mieszkania musi zobowiązać się do zamieszkania w nim przez okres co najmniej 5 lat.
Procedura ubiegania się o program Mieszkanie na Start:
 1. Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w banku biorącym udział w programie.
 2. Pozytywna ocena zdolności kredytowej przez bank.
 3. Złożenie wniosku o dopłatę do wkładu własnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 4. Zakup mieszkania spełniającego warunki programu.
 5. Przekazanie środków z dopłaty do wkładu własnego na konto banku.
Kiedy rusza program?

Program Mieszkanie na Start ma ruszyć w drugiej połowie 2024 roku. Dokładny termin zostanie ogłoszony przez rząd w najbliższym czasie.

Pamiętaj, że program z Mieszkanie na Start jest nowym programem i jego szczegółowe warunki mogą ulec zmianie. Przed złożeniem wniosku o kredyt i dopłatę należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi regulaminami dostępnymi na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Albo prostu ZAPYTAJ SIĘ MNIE, wytłumaczę Tobie wszystkie zawiłości tego programu “ludzkim” językiem.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji na temat programu Mieszkanie na Start możesz uzyskać rozmawiając ze mną lub znaleźć na stronach internetowych:

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Zawsze przed podjęciem jakichkolwiek decyzji związanych z programem Mieszkanie na Start należy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym lub prawnym.

KTO PYTA NIE BŁĄDZI

Nie wiesz jak wykorzystać program rządowy?

Porozmawiajmy…