kredyt mieszkaniowy dla samotnej matki Warszawa

Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa umożliwia uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. By dostać kredyt samotna matka, dla której poświęcony jest ten artykuł, musi posiadać odpowiednio wysokie dochody i dobrą historię kredytową. W momencie, gdy stara się o zobowiązanie, jest to zdecydowanie trudniejsza sytuacja. Dlaczego? Ponieważ ma w takim przypadku zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi od banku, ale nie jest to niemożliwe!  

Samotna matka a szanse na kredyt.

wniosek położony na biurku

To, czy rodzic dostanie kredyt czy też nie zależy od scoringu, czyli od oceny banku, czyli sprawdzeniu zdolności kredytowej. Procedura ta polega na ocenie szans na rzetelną spłatę kredytu. Na taką ocenę ma wpływ: 

 • stan cywilny, 
 • wiek, 
 • wysokość dochodów ze źródeł akceptowanych przez bank, 
 • stałe wydatki i zobowiązania, 
 • stabilność zatrudnienia. 

Samotna matka otrzyma kredyt, jeśli jej wynik oceny będzie zbliżony do tak zwanego modelowego klienta. Na rok 2022, by wziąć kredyt, samotny rodzic musi wnieść wkład własny. Jego wysokość w większości banków powinna wynosić co najmniej 10 % wartości lokum.  

Zdolność kredytowa samotnej matki 

Samotny opiekun jest traktowany przez bank jak każdy inny. W praktyce oznacza to, że przy rozpatrywaniu wniosku kluczowa będzie zdolność kredytowa. Ciężko jest spekulować, jak dany bank oceni zdolność osoby, która samodzielnie wychowuje dziecko, ponieważ każda instytucja ma swoją własną politykę i wymogi, które musi szanować i wdrażać w życie. Przede wszystkim będą zwracać uwagę na wysokość dochodów i liczbę osób, które posiada na utrzymaniu. W przypadku, gdy musi utrzymać siebie i dziecko, jej zdolność kredytowa będzie niska lub zerowa. Dla banku najważniejszą zasadą jest – im wyższy dochód, tym wzrasta szansa na pozytywną decyzję kredytową.  

By samotna matka uzyskała kredyt, musi posiadać jak najmniej zobowiązań, niskie wydatki, mieć stabilne zatrudnienie oraz pozytywną historię kredytową.  

Alimenty i świadczenia rodzicielskie a zdolność kredytowa 

Czy alimenty i świadczenia rodzicielskie wliczają się do zdolności kredytowej? Odpowiedź brzmi: najczęściej nie. Alimenty to obowiązkowa płatność na dziecko, a co za tym idzie pieniądze te powinny zostać przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio z nim.  

Samotny opiekun zazwyczaj niestety nie może liczyć, że świadczenia 500+ będą podnosić jego zdolność kredytową. Większość banków nie wlicza takich dochodów, gdyż podobnie jak z alimentami, świadczenia te mają służyć dziecku. Choć powoli pojawiają się banki, które przyjmują 500+ jako dochód. Wtedy zdolnośc kredytowa wzrasta. 

Sposoby na powiększenie zdolności kredytowej  

matka, dziecko i dokument

Przede wszystkim, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie kredytu od banku można: 

 • znaleźć współkredytobiorcę, 
 • zadbać o historię kredytową, 
 • zwiększyć swoje dochody, 
 • spłacić swoje aktualne zobowiązania, 
 • zrezygnować z karty kredytowej, 
 • zadbać o znaczny wkład własny, 

Wymagania banku dla samotnego rodzica 

Udzielenie kredytu dla samotnej matki jest zdecydowanie bardziej ryzykowne niż na przykład dla małżeństwa. W związku z tym bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia. Może być to na przykład dołączenie do kredytu drugiej osoby lub ubezpieczenie kredytu. W momencie braku spłaty rat przez samotnego rodzica, współkredytobiorca musi go uregulować.  

Wsparcie dla samotnej matki 

Samotne matki traktowane są przez bank podobnie jak inni klienci. Liczy się tu głównie zdolność kredytowa, stabilność zatrudnienia, brak zobowiązań i niezaleganie ze spłatami. Przed wnioskowaniem o hipotekę, będąc samotnym rodzicem, warto udać się do doradcy finansowego, który wyjaśni wszystkie niejasne kwestie.  

Pytania i Odpowiedzi

Czy alimenty i świadczenia rodzicielskie są zaliczane do zdolności kredytowej? 

Odpowiedź brzmi niestety najczęściej nie. Pieniądze te są przeznaczone na rozwój i wychowanie dziecka. Choć procedury banków się zmieniają i możemy liczyć na zaakceptowanie np.. 500 + jako dochód. 

Czy bank może mieć dodatkowe wymagania od samotnej matki? 

Tak, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia. Może być to na przykład dołączenie do kredytu drugiej osoby lub ubezpieczenie kredytu. 

Jakie są sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej samotnej matki? 

By zwiększyć swoje szansę na otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie kredytu od banku można: znaleźć współkredytobiorcę, zadbać o historię kredytową, zwiększyć swoje dochody, spłacić swoje aktualne zobowiązania, zrezygnować z karty kredytowej, zadbać o znaczny wkład własny. 

Jakie kwestie mają wpływ na scoring; ocenę banku? 

Na taką ocenę ma wpływ: stan cywilny, wiek, wysokość dochodów ze źródeł akceptowanych przez bank, stałe wydatki i zobowiązania, stabilność zatrudnienia.