Banki, które udzielają kredytów hipotecznych zawsze wymagają od klienta wyceny nieruchomości. Wyceną zajmuje się rzeczoznawca. Jest on wybierany albo przez bank, albo przez samego klienta. W przypadku wyceny wykonywanej samodzielnie należy ją przekazać do banku. Jest to wymóg, gdyż instytucja udzielająca kredytu musi mieć pewność, że klient nie przepłaca za wybraną nieruchomość. Dodatkowo trzeba pamiętać, że kredyt nie może być wyższy niż 90% wartości rynkowej mieszkania. 

Podstawowe informacje o rzeczoznawcy 

  • Czasem jest przydzielany przez bank, a czasem należy go samodzielnie znaleźć. 
  • Koszt jego pomocy znajduje się w przedziale od 400 do 1000 złotych. 
  • Ocenia wartość rynkową nieruchomości, zwracając uwagę na rzeczywiste ceny transakcyjne. 

W niektórych przypadkach może się okazać, że 10% wkładu własnego to zbyt mało. Taka sytuacja ma miejsce, gdy bank wyceni mieszkanie niżej niż to miało miejsce na początku. W momencie, gdy wartość rynkowa zostaje obniżona, to automatycznie również zmniejsza się maksymalna kwota kredytu. Tę pojawiającą się różnicę trzeba zapłacić w formie wkładu własnego. W nieco korzystniejszym scenariuszu, gdy klient kupuje mieszkanie za okazyjną cenę, która okazuje się niższa niż cena rynkowa – otrzyma kredyt bez żadnych problemów w takiej kwocie, jaką potrzebuje. 

Koszt rzeczoznawcy 

Za fachową pomoc rzeczoznawcy z banku zapłacicie pomiędzy 400 a 1000 złotych. Natomiast, gdy skorzystacie z pomocy doradcy, często zdarza się, że współpracują oni również z rzeczoznawcami. W takiej sytuacji można liczyć pomoc i często lepszą cenę. 

Ocena wartości mieszkania 

nieruchomość na sprzedaż

Wycena wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę odbywa się zgodnie z rzeczywistymi cenami transakcyjnymi. Bierze on pod uwagę ceny sprzedaży i zakupu mieszkań w najbliższej okolicy nieruchomości, która została przez klienta wybrana. Zwraca uwagę na ostatnie 12 miesięcy. 

Rzeczoznawca jest to osoba wykwalifikowana, która pomoże Ci przejść przez etap wyceny nieruchomości. Zawsze warto udać się po pomoc, zwłaszcza w sytuacji, w której zobowiązujemy się na kredytowanie mieszkania co najmniej na kilkanaście lat. 

Pytania i Odpowiedzi

Co rzeczoznawca bierze pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Rzeczoznawca przy wycenie mieszkania bierze pod uwagę ceny kupna i sprzedaży nieruchomości w okolicy mieszkania, które zostało wybrane przez klienta. Zwraca przy tym uwagę na ostatnie 12 miesięcy.

Kto to jest rzeczoznawca?

Rzeczoznawca to osoba wykwalifikowana, posiadająca uprawnienia w szacowaniu wartości rzeczy, w tym przypadku – nieruchomości.