Każda osoba ubiegająca się o kredyt zastanawia się, jak długo będzie czekać na decyzję banku w sprawie przyznania pożyczki. Wszystko zależy od tego, jaki model współpracy z klientem obiera dany bank.  

Zasadniczo bank na odpowiedź ma ok. 21 dni. W praktyce jednak okres ten może trwać do miesiąca. Każdy bank po otrzymaniu odpowiednich dokumentów musi je dokładnie sprawdzić oraz ustalić wartość nieruchomości, która będzie kredytowana.  

Metody przyznawania kredytu  

Plik banknotów

W zależności od banku obiera się dwie metody przyznawania kredytu. Jednoetapowa i dwuetapowa:  

  • Jednoetapowa – w sytuacji, gdy bank praktykuje przyznawanie kredytu w systemie jednoetapowym na decyzję czeka się od trzech do czterech tygodni. Wydana po tym okresie decyzja jest ostateczna, bowiem bank sprawdził już wszystkie wymagane dokumenty i wycenił nieruchomość, na którą chcemy otrzymać kredyt hipoteczny.  
  • Dwuetapowa – w przypadku modelu dwuetapowego otrzymuje od banku dwie decyzje. Pierwsza z nich (wstępna) jest udzielana po około 14 dniach. Druga (ostateczna) po kolejnych dwóch tygodniach. Ten model jest o tyle korzystny, że decyzję wstępną uzyskuje się wcześniej niż w systemie jednoetapowym, bowiem bank udziela jej po sprawdzeniu wszystkich dokumentów. Decyzja ostateczna jest ustalona już tylko na podstawie wyceny nieruchomości, którą chcemy kupić.  Bardzo rzadko się zdarza, że decyzja ostateczna jest inna niż wstępna.   

Wydłużenie procesu przyznawania kredytu

Niezależnie od modelu, jaki panuje w banku, w którym ubiegamy się o kredyt na odpowiedź ostateczną będziemy czekać około miesiąca. Czas ten może się jednak wydłużyć. Jeżeli, w którymś składanym przez nas dokumencie będzie błąd lub niedopatrzenie, albo nasza dokumentacja okaże się niekompletna bank wstrzyma proces przyznawania pożyczki. Zostaniemy poproszeni o poprawienie lub uzupełnienie dokumentów i dopiero po ich dostarczeniu proces decyzyjny zostanie na nowo uruchomiony.  

Pytania i Odpowiedzi

Czy doradca kredytowy pomoże w skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do przyznania kredytu hipotecznego?

Tak, w zakresie obowiązków doradcy kredytowego leży przygotowanie i skompletowanie wymaganej przez bank dokumentacji.  

Z jakiego powodu bank może wydłużyć proces wydawania decyzji w sprawie kredytu hipotecznego? 

Powodów może być wiele. Najczęściej jest to wina problemów z dokumentacją. Przede wszystkim może być niekompletna lub zawierać nieścisłości. O tym czego należy się wystrzegać przeczytasz w artykule.