Kredyt dla małżeństwa posiadającego wspólność majątkową jest sprawą standardową, ale należy zwrócić uwagę na szczegóły. Ważna kwestią jest ilość osób, która pożycza pieniądze, ponieważ to ona wpływa na naszą zdolność kredytową. Sprawia to, że osoba mając dochód 7 tysięcy złotych netto uzyska od banku najprawdopodobniej więcej niż małżeństwo, które zarabia łącznie tyle samo. Jest to spowodowane tym, że każda dodatkowa osoba, na przykład dziecko, zmniejsza maksymalną kwotę, którą otrzymasz. 

Kredyt dla małżeństwa z rozdzielnością majątkową 

kredyt z rozdzielnością majątkową
  • nową nieruchomość nabywa się określając procentowo własność, czyli który z małżonków będzie miał jaki procent własności 
  • ważną kwestią jest suma dochodów indywidualnych kredytobiorców. 

Małżeństwo, które zdecydowało się na rozdzielność majątkową traktowane jest przez bank jako oddzielne osoby fizyczne. Mają oni prawo kupować lokum, które jest zaliczane do majątków odrębnych, indywidualnie zaciągać kredyty i korzystać z większej zdolności kredytowej, co może okazać się dużym plusem. Natomiast jeśli posiadają oni dzieci, należy o tym pamiętać, że każde z nich zmniejsza maksymalną do uzyskania kwotę kredytu każdego z rodziców.  

Oczywiste jest również, że są osoby, które pomimo rozdzielności majątkowej kupują mieszkania do majątku wspólnego i to też jest w porządku. Wówczas ustala się jaki procent własności otrzymuje każda z nich.  

Kredyt dla małżeństwa ze wspólnością majątkową 

  • nieruchomości, które są nabywane liczą się do majątku wspólnego, 
  • ważna jest tutaj suma dochodów netto całej rodziny. 

Warto zaznaczyć, że posiadając wspólność majątkową nie ma znaczenia, w jaki sposób dochód zostanie podzielony między małżonkami lub partnerami. Jeśli jedna z osób zarabia 8000 złotych netto, a druga nie pracuje to ma taką samą zdolność kredytową jak para zarabiająca po 4000 złotych. W tym przypadku dla banku nie jest istotna aktywność zawodowa współkredytobiorcy, a ważna jest jedynie wysokość dochodów netto całej rodziny. Współwłasność oznacza, że małżonek, który nie pracuje, ma umowę z bankiem i jest odpowiedzialny za uiszczenie płatności w taki sam sposób, jak małżonek pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo są oni właścicielami zakupionej nieruchomości. Podsumowując, jeśli małżonkowie mają majątek wspólny, muszą oni nabyć lokum jako majątek wspólny.  

Decyzja należy do Was, czy chcecie opierać swoje małżeństwo na wspólności czy rozdzielności majątkowej. Tą decyzję należy przedyskutować wspólnie i zdecydować co będzie dla Was najlepsze.  

Pytania i Odpowiedzi

Jak wygląda kredyt dla małżeństwa z rozdzielnością majątkową?

Przy rozdzielności kredytowej nieruchomość jest nabywana z ustaleniem procentów udziałów. Dodatkową ważną kwestią w tym przypadku jest suma dochodów indywidualnych kredytobiorców. 

Jaki dochód zalicza się do kredytu przy wspólności majątkowej?

We wspólności majątkowej bardzo ważną kwestią są dochody. W tym przypadku liczy się suma dochodów netto całej rodziny. 

Skąd mamy pewność, że doradca kredytowy nam dobrze doradzi?

Doradca finansowy opiera się na długoletnim doświadczeniu. Jest on transparentny i każdy jego krok jest jawny. Wszystkie oferty, które Ci proponuje można przejrzeć i z jego pomocą wybrać najlepszą.