Często moi klienci wymiennie używają określeń kredyt hipoteczny i mieszkaniowy. W rzeczywistości nazw tych nie należy utożsamiać, ponieważ kredyt hipoteczny nie musi być jednocześnie mieszkaniowym. Zobaczcie, czym różnią się te zobowiązania oraz na poczet jakich działań można je zaciągnąć.

Kredyt hipoteczny

Czym jest kredyt hipoteczny? To każde zobowiązanie, którego zabezpieczenie stanowi wpis hipoteki w księdze wieczystej danej nieruchomości. Dlaczego nie można stawiać znaku równości pomiędzy nazwami kredytem hipotecznym i mieszkaniowym? Ze względu na to, że omawiany kredyt hipoteczny można zaciągnąć również na zakup działki niezabudowanej, lokalu użytkowego, który ma zostać wykorzystany jako biuro, sklep itp., na spłatę innych zobowiązań w tym gotówkowych, samochodowych czy spłatę kart kredytowych, a nie tylko na zakup mieszkania.

Sama nazwa nie mówi o celu, na który został wzięty. Zaznacza jedynie, że jego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Ten kredyt może zaciągnąć zarówno osoba prywatna, jak i firma.

Pożyczka hipoteczna

Jeszcze inaczej sprawa wygląda z pożyczkami hipotecznymi – to określenie pojawia się rzadziej, jednak ludzie używają go, nie wiedząc, co tak naprawdę znaczy. Pożyczka także wiąże się z wpisem hipoteki w księdze wieczystej. Różnica jest taka, że pieniądze z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup samochodu, spłatę innych zobowiązań albo na wakacje czy remont.

Szerzej o pożyczce hipotecznej pisałem tutaj: https://jacekkur.pl/pozyczka-hipoteczna-takiego/

Kredyt mieszkaniowy

Jak wobec tego można wykorzystać kredyt mieszkaniowy? Pieniądze z tego rodzaju zobowiązania przeznacza się na zakup mieszkania, domu, na przeprowadzenie remontu, wykończenie lokalu itp. Dosłownie mówiąc – na cel związany z mieszkaniem w danej nieruchomości.

Te kredyty należą do najtańszych na rynku, ponieważ mają zaspokoić tylko własne potrzeby, nie można wykorzystać ich na firmę czy realizację innych celów. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego,  mieszkaniowy wezmą tylko osoby prywatne.