Jeszcze do niedawna panowało błędne przekonanie, że tylko umowa o pracę będzie brana pod uwagę przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Obecnie banki akceptują zarówno dochody z umowy zlecenia czy o dzieło i traktują je na równi z wynagrodzeniem z etatu.

Zdolność kredytowa a czas trwania umowy

Zarówno przy umowie zleceniu, jak i przy tej o dzieło istotny jest czas ich trwania. Większość banków akceptuje dochody z tytułu tych umów po co najmniej roku od ich rozpoczęcia. To znaczy, że jeśli macie tego typu umowy zawarte z pracodawcą od roku lub dłużej, Wasze wynagrodzenie będzie normalnie wliczało się do zdolności kredytowej. Obecnie tylko dwa banki akceptują te umowy wcześniej, bo po 6 miesiącach – są to mBank i Getin.

Umowa zlecenie, o dziełoDochód netto czy PIT?

Przy wyborze banku warto zwrócić uwagę, co będzie uznawane za dochód – kwota netto, którą otrzymuje się przelewem na konto czy ta widoczna na rozliczeniu rocznym. Ma to znaczenie o tyle, że PIT wykazuje niższy dochód, obniżony o koszty uzyskania dochodu wynoszące odpowiednio 20 lub 50%.

Warto jednak pamiętać, że osoba, która jest zatrudniona na etacie i zarabia 4 tys. zł netto, zostanie potraktowana jak osoba pracująca na umowie zlecenie z taką samą kwotą miesięcznych zarobków. Ich zdolność kredytowa będzie identyczna.

Jeżeli jesteście ciekawi, jak banki sprawdzają zdolność kredytową, możecie przeczytać o tym TUTAJ.

Potwierdzenie trwania umowy

Czasami banki wymagają potwierdzenia trwania umowy o dzieło lub zlecenia. Co to oznacza w praktyce? Trzeba pokazać, że ma się w momencie składania wniosku aktywną umowę i otrzymuje się wynikające z niej wynagrodzenie. Co ważne, banki akceptują bardzo różne sytuacje, w których znajdują się klienci – biorą pod uwagę nie tylko wiele umów z kilkoma kontrahentami, lecz także te podpisywane co miesiąc z jedną firmą, a także długoterminowe umowy z jednym lub wieloma przedsiębiorstwami. Tutaj ważnym jest, aby wybrać odpowiednie banki dopasowane do obecnej sytuacji klienta.

Uwaga, dochody z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia i z umowy o pracę sumują się, zwiększając zdolność kredytową.