W chwili, gdy małżeństwo się rozpada można podzielić swój majątek. Natomiast jeśli małżonkowie są obciążeni kredytem muszą pamiętać o tym, że bank dalej traktuje ich jako współkredytobiorców.

Byłe małżeństwo a kredyt

Umowa na kredyt pozostaje ważna w tej samej formie nawet po rozwodzie. Dla banku byli małżonkowie są nadal dłużnikami banku, zmienia się tylko ich status na solidarnych dłużników. Przepisy te znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Obowiązki mogą dotyczyć także warunków zawartych w umowie, takich jak postanowienia, że jeden z małżonków jest zwolniony z obowiązku spłaty długu po rozwodzie.

Jakie kroki można podjąć po rozwodzie?

  1. Para po rozwodzie może sprzedać mieszkanie i spłacić kredyt.
  2. Jeden z byłych małżonków decyduje się na przeniesienie kredytu na siebie.
  3. Jedna z osób posiłkuje się instytucją przejęcia długu.
Eksmałżonkowie a rozwód

1. W momencie, gdy bank nie chce przenieść zadłużenia na jednego z kredytobiorców można pomyśleć o sprzedaży nieruchomości i wykorzystaniu zarobionych pieniędzy na spłatę zadłużenia. Jest to jednak opcja ostateczna i trzeba ją dokładnie rozważyć. Problemem, jaki się pojawia w podjęciu takiej decyzji jest na przykład spadek wartości nieruchomości lub wzrost kredytu, jeśli jest on zaciągany w obcej walucie.

2. Jeszcze innym rozwiązaniem jest przeniesienie odpowiedzialności na jedną stronę. Jednakże zanim to miałoby miejsce, bank musi sprawdzić ponownie zdolność kredytową danej osoby, która ma pozostać sama z kredytem. W sytuacji, gdy odłączenie jednej strony wpłynie na niekorzystną sytuację związaną ze spłatą rat, bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie.

3. Warto pamiętać, że niezależnie od postanowień umowy, jeden z małżonków może skorzystać z systemu przejmowania długów. Jest o nim mowa w Kodeksie Cywilnym art. 519-525. W takiej sytuacji małżonkowie zawierają umowę – jeden z nich bierze na siebie całą odpowiedzialność. Taka umowa wchodzi w życie, gdy bank ją zaakceptuje. Jednocześnie podpisany zostaje również aneks do umowy kredytu.

Sytuacje jakie następują po rozwodzie, w przypadku wzięcia kredytu przez małżonków są różne, ale przede wszystkim ważne jest by znać swoje opcje i możliwości.

Pytania i Odpowiedzi

Czy para po rozwodzie może sprzedać mieszkanie?

Jest to opcja ostateczna i trzeba ją dokładnie przemyśleć. W sytuacji, gdy bank nie chce przenieść zadłużenia na jednego z kredytobiorców można o tym pomyśleć.

Jak doradca kredytowy może pomóc w kwestii kredytu w momencie rozwodu?

Doradca finansowy może przytoczyć Wam jakie macie możliwości, wydać swoją profesjonalną opinię oraz pomóc wybrnąć z często niekomfortowej sytuacji.

Na czym polega system przejmowania długów?

Jeden z małżonków bierze na siebie całą odpowiedzialność w kwestii spłacania kredytu. Gdy tylko bank taką umowę zaakceptuje – wchodzi ona w życie.