Przy chęci wzięcia kredytu, nie każdy zdaje sobie sprawę z konieczności wykupienia ubezpieczenia. Od zapisów umowy kredytowej zależy, jakie będzie trzeba uwzględnić. Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi występującymi. 

Rodzaje ubezpieczeń: 

  • brakującego wkładu własnego, 
  • od utraty pracy, 
  • mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych 
  • na życie. 
dokumenty na biurku

BRAKUJĄCEGO WKŁADU WŁASNEGO  

Ubezpieczenie to pojawia się w nielicznych bankach i dotyczy sytuacji, gdy wkład własny wynosi mniej niż 20% wartości nieruchomości. Takie ubezpieczenie należy płacić do momentu, aż wkład własny wyniesie 20%. Najczęściej jest to parę lat. Składkę opłaca się co miesiąc. 

OD UTRATY PRACY 

W tym przypadku jest to wymóg, który jest korzystny jedynie dla banku, a nie dla klienta. W większości przypadków opłaty są wysokie, a wymagania, które muszą być spełnione, by ubezpieczenia spłacało raty za klienta, w przypadku utraty pracy – bardzo rygorystyczne. Często nawet nie da się z niego skorzystać. Ważne jest, by wybrać odpowiednia ofertę i nie ponosić dodatkowych kosztów.  

MIESZKANIA 

Wszystkie banki wymagają ubezpieczenia od pożaru czy powodzi. W przypadku, gdy mieszkanie zostanie zalane – pieniądze z ubezpieczenia powinny spłacić zobowiązanie. Składka roczna na takie ubezpieczenie to od 100 do 500 złotych. Cena jest zależna od wartości nieruchomości.  

NA ŻYCIE 

Ubezpieczenie na życie jest bardzo ważne. W sytuacji, gdy klient umrze – ubezpieczenie spłaca kredyt, a mieszkanie zostanie przekazane spadkobiercy bez żadnych długów.  

Dodatkowe opłaty mogą zdecydować, czy skorzysta się z oferty konkretnego banku, czy wybierze inny. Ważne jest, by dokładnie przemyśleć swoją decyzję i nie wchodzić w kolejne koszty. 

Pytania i Odpowiedzi

Jakie mogą być wymagane ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym?

Przy braniu kredytu hipotecznego może być wymagane ubezpieczenie na życie, od brakującego wkładu własnego od utraty pracy i mieszkania.

Na czym polega ubezpieczenie na życie?

 Jest podstawowym ubezpieczeniem i chroni klienta. Po jego śmierci, ubezpieczenie spłaca kredyt, a mieszkanie przechodzi na spadkobiercę bez żadnego zadłużenia.