Kupując mieszkania z rynku pierwotnego można napotkać przy tym dwa terminy: umowa deweloperska oraz rezerwacyjna. Czym one się różnią? Kiedy one występują? Zapraszam do dalszej lektury. 

Umowa deweloperska  

Jest zawierana wyłącznie przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym. Jest ona realizowana albo po umowie rezerwacyjnej, albo jako jedyna umowa. Umowa deweloperska jest umową notarialną, wymaganą poprzez przepisy prawa. Jest sporządzana przez notariusza. Dotyczy nabywania niedokończonych etapów inwestycji, tj. nieruchomości w budowie.  

Przykład umowy deweloperskiej

Najważniejsze informacje:  

  • jest to rodzaj umowy notarialnej, 
  • podpisywana po umowie rezerwacyjnej albo niezależnie od niej, nawiązywana przy zakupie na rynku pierwotnym. 

Umowa rezerwacyjna 

Jest podpisywana przed umową deweloperską, aczkolwiek nie wszyscy sprzedający tego wymagają. Często jest również przez nich pomijana. Umowa rezerwacyjna to rodzaj umowy cywilnej, z której klienci mogą łatwo zrezygnować bez dodatkowych kosztów. Oczywiście, jeśli zapisy w umowie są w odpowiedni sposób utworzone. Zawierając umowę rezerwacyjną, można na jej podstawie otrzymać decyzję kredytową. Wtedy należy dokładnie sprawdzić, czy jest poprawna i czy zawiera wszystkie niezbędne informacje. Do takiej umowy zostanie dołączony prospekt informacyjny i projekt umowy deweloperskiej. Po podpisaniu mowy, kupujący nie musi się przejmować problemami związanymi z nieuzyskaniem kredytu i finansowaniem nieruchomości.  

Najważniejsze informacje: 

  • jest to rodzaj umowy cywilno-prawnej, 
  • podobnie jak umowa deweloperska, jest zawierana przy zakupie na rynku pierwotnym,  
  • przy jej pomocy można otrzymać decyzję kredytową, 
  • powinna zawierać prospekt informacyjny oraz projekt umowy deweloperskiej. 

Umowa rezerwacyjna i umowa deweloperska mają ze sobą kilka cech wspólnych, ale są odmiennymi od siebie umowami. Każda ma coś innego na celu. Ważne jest, by znać obydwie i wiedzieć czego one dotyczą. 

Pytania i Odpowiedzi

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące umowy rezerwacyjnej?

Przede wszystkim umowa ta jest zawierana przy zakupie na rynku pierwotnym. Przy jej pomocy można otrzymać decyzję kredytową oraz powinna ona zawierać prospekt informacyjny i projekt umowy deweloperskiej. 

Czy umowa deweloperska jest zawierana również na rynku wtórnym?

Odpowiedź brzmi nie. Umowa deweloperska jest zawierana wyłącznie na rynku pierwotnym i jest wymaga przez przepisy prawa.